Friday, 24 June 2016

Surah Al-Bawarah (104)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 104: 
.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini telah mengingatkan kepada orang Mukmin, bahawa janganlah kamu tiru dan mengguna perkataan kesat yang selalu diamalkan oleh kaum Yahudi dan musyrik Arab, dan bersopanlah dengan Nabi dengan ucapan “pandanglah kami” dan jangan guna perkataan ini “jagalah kami”, sebagai misalan supaya orang Mukmin  dilindungi Allah. 


[Previous] [Next]

.
Sumber, 

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa  
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan, 

.