Saturday, 2 March 2019

Al-Imran Ayat 113

4.3.113 
Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 113:
.
Ringkasan tafsir;

Dalam ayat ini telah menerangkan bahawa sifat ahli kitab itu tidaklah semuanya sama, ada yang buruk dan ada yang baik, ada yang mukmin dan ada yang fasik.

Mereka yang mukmin dan baik budi perkertinya sentiadsa membaca ayat-ayat Allah bersujud diwaktu malam.

Ada pun sifat orang mukmin ialah;
1. Dalam kalangan ahli kitab itu ada sekumpulan yang lurus adil, dan tidak menaniaya seorang jua pun dan tidak menyalahi agama.
2. mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam serta sujud.
3. sujud itu menandakan khusyuk dan tunduk kepada Allah. 

(seterusnya lihat ayat 4.3.114).


.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER, 

Khatam Juzuk4, Surah3 
Terjemahan, 111~120,
[GS] https://sites.google.com/site/tammpajsite/8/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8Friday, 24 June 2016

Surah Al-Bawarah (104)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 104: 
.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini telah mengingatkan kepada orang Mukmin, bahawa janganlah kamu tiru dan mengguna perkataan kesat yang selalu diamalkan oleh kaum Yahudi dan musyrik Arab, dan bersopanlah dengan Nabi dengan ucapan “pandanglah kami” dan jangan guna perkataan ini “jagalah kami”, sebagai misalan supaya orang Mukmin  dilindungi Allah. 


[Previous] [Next]

.
Sumber, 

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa  
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan, 

.